زمین در نوشهر شهرک نارون

۹ اسفند ۱۳۹۸
۰ دیدگاه
زمین در نوشهر شهرک نارون

زمین در نوشهر شهرک نارون

شهرک نارون در فاصله کیلومتر ۷ نوشهر به رویان و در محل زمین در نوشهر شهرک نارون چلک بوسعت ۶ هکتار ۹۸ قطعه با سند تک برگ عرصه و عیان و مجوز ساخت ابعاد زمینها ۵۰۰ متری وتعداد کمی ۱۰۰۰ متری در موقعیت بسیار عالی بین کوه و دریا منطقه ای سرسبز و دنج 

زمین در نوشهر شهرک نارون

sazehvila

کارشناس ارشد عمران گرایش طراحی سازه کارشناس مدیریت ساخت

ارسال دیدگاه